Head
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 

مقاله های مرتبط:

- سیلوی ذرت، بخش اول- مرحله برداشت

- سیلوی ذرت، بخش دوم-فرآیند ذخیره کردن

- سیلوی ذرت، بخش سوم -نکته ها و اشتباه ها

-بخش های مختلف گاوداری


پربازدیدترین ها:

- بخش های مختلف گاوداری

- مشخصات فری استال

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- ساختمان شیردوشی

 

 

 

سیلوی ذرت، بخش چهارم: انواع ساختمان سیلو

در سه بخش قبلی سیلوی ذرت به  فرآیند ذخیره کردن گیاه ذرت و نکته های این فرآیند اشاره شد. دراین بخش سعی شده است ساختمان های مختلفی که برای سیلو کردن استفاده می شود معرفی شود.

به طور کلی سیلوها را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

1- سیلوهای عمودی یا برجی (Upright or Tower Silos)

این سیلوها که در انواع سیمانی، بتونی و فلزی ساخته می شود سطح کمتری را اشغال کرده و از ارتفاع برای افزایش حجم آن استفاده می شود. دراین سیلوها که از تجهیزات خاصی برای فرایند سیلو کردن استفاده می شود در ایران مرسوم نمی باشند.

سیلوی برجی

- سیلوهای برجی بتونی و فلزی

2- سیلوهای افقی (Horizontal Silos)

این سیلوها داری شکل های مختلف هستند که بیشتر از سطح برای افزایش حجم آنها استفاده می شود و تکنیکهای مختلفی برای پر کردن آنها استفاده می شود. رایج ترین شکل های مورد استفاده آنها عبارت است از

الف- سیلوهای کپه ای یا دپویی ( Pile Silos)

این سیلوهای بسته به هدف گاودار ممکن است برای موقت یا طولانی مدت استفاده شود. این سیلوها نیازی به دیوار یا ساختمان خاصی ندارند و در جایی از گاوداری که فضای خالی مناسبی وجود دارد ایجاد می شود و سپس با پوشش پلاستیکی پوشانده می شود .

سیلوی کپه ای

-سیلوی کپه ای

ب- سیلوهای کیسه ای یا پلاستیکی(Bag Silos)

این سیلوها از یک کیسه پلاستیکی تشکیل شده است که توسط ماشین مخصوصی، از گیاه ذرت پر می شود. این سیلوهای می تواند موقتی یا برای بلند مدت استفاده شود.

سیلوی ذرت

- سیلوهای کیسه ای یا پلاستیکی

ج- سیلوهای دیواری رو زمینی یا دیواری(Bunker Silos)

این سیلوها که برای طولانی مدت یا دائمی استفاده می شوند یکی از رایج ترین شکل ساختمان سیلو در گاوداریهای مختلف به ویژه بزرگ، است معمولا از دو دیوار طولی و یک دیوار عرضی تشکیل شده است. در برخی از گاوداریها از دو دیوار طولی ساخته می شود. دیوار تشکیل دهنده این سیلوها می تواند بتونی یا سیمانی باشد.

سیلوی دیواری

-سیلوهای دیواری پوشیده و در حال استفاده

ج- سیلوهای گودالی (Trench Silos)

این سیلوها همانند سیلوهای دیواری دائمی هستند و یکی از رایج ترین شکل ساختمان سیلو در گاوداریهای مختلف به ویژه بزرگ، است معمولا از یک طرف به داخل سیلو یک رمپ برای دسترسی وجود دارد.

سیلوی ذرت

-سیلوی گودالی

 

ادامه دارد ...

 
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول
designed by Mehdi 2012