Head
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 

مقاله های مرتبط:

- سیلوی ذرت، مرحله دوم- فرآیند ذخیره کردن

- سیلوی ذرت، بخش سوم- نکته ها و اشتباه ها

- سیلوی ذرت، بخش چهارم-انواع ساختمان سیلو


پربازدیدترین ها:

- بخش های مختلف گاوداری

- مشخصات فری استال

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- ساختمان شیردوشی

 

 

 

سیلوی ذرت، بخش اول- مرحله برداشت

سیلوی ذرت معمولا دارای دو معنی می باشد: اولی به معنای ساختمان یا محلی است که گیاه خرد شده ذرت در آن انبار و نگهداری می شود  و دومی ، فرآورده نهايي تخمير گیاه ذرت خرد شده در يك محيط بي هوازي است . در این متن، در حالت دوم از اصطلاح سیلاژ استفاده می شود.

شيوه‌هاي مديريتي  مختلفی كه براي سيلو كردن گياه ذرت مورد استفاده قرار مي‌گيرد مي‌تواند بر كيفيت و كميت مواد مغذي آن اثر داشته باشد. علاوه بر نحوه زراعت، انتخاب مرحله مناسب بلوغ براي برداشت محصول و نوع هيبريد از مهمترين فاكتورهايي مديريتي هستند كه ارزش غذايي سيلاژ را تحت تاُثير قرار مي‌دهند. به عبارت ديگر توليد سیلاژ ذرتي با ماده خشك بالا و توليد شير بيشتر از گاوهاي مصرف كننده آن، بستگي به برداشت آن در مرحله مناسب بلوغ و نوع هيبريد دارد .

مطالعه‌هاي مختلف نشان داده است با افزايش سن گياه ميزان ماده خشك گياه ذرت بيشتر مي‌شود كه اين موضوع به دليل افزايش ميزان دانه در گياه ذرت مي‌باشد. از سوي ديگر، مقدار ماده خشك گياه را مي‌توان توسط مرحله  یا میزان رسيدگي دانه تخمين زد. همچنين، رسيدن دانه به وسيله موقعيت خط شيري در آن تخمین زده مي‌شود. خط شيري، خط سفيد رنگي است كه بخش نشاسته جامد را از بخش شيري دانه جدا مي‌كند. اين خط در اوايل مرحله خميري آشكار شده و با افزايش سن بلوغ، به سمت پائين دانه حركت مي‌كند . به عنوان مثـــال، اگــر خط شيري در وسط دانه قرار گــرفته باشد ســن گيـــاه را مــرحــله يك دوم خـــط شيري ( Milk line½) ذكر مي‌كنند. از طرف ديگر، زماني كه گياه ذرت به بلوغ كامل مي‌رسد خط ديگري به نام خط سياه در انتهاي دانه‌ها ظاهر مي‌شود.

سیلوی ذرت

-خط شیری

تحقيقات مختلف نشان داده است كه با افزايش سن گياه از مرحله شيري شدن دانه تا مرحله دو سوم خط شيري، مقدار نشاسته و انرژي افزايش و درصد ديواره سلولي ، ديواره سلولي بدون همي سلولز (ADF) و پروتئين خام گياه كاهش مي‌يابد اما از مرحله فوق تا مرحله خط سياه، درصد اين مواد غذايي بسته به نوع هيبريد، نحوه زراعت و فاكتورهاي ديگر، ثابت باقي مانده يا كاهش مي‌يابد.

بررسي اثر سيلوهاي ذرت با رطوبت‌هاي متفاوت بر مصرف ماده خشك و توليد شير در گاوهاي شيري نشان داده است سيلوهايي كه از ماده خشك بيشتري برخوردار بودند سبب افزايش مصرف ماده خشك جيره و توليد شير بشتر گرديدند كه دليل آن مر بوط به افزايش ميزان نشاسته و كاهش درصد ديواره سلولي در سيلوهايي بود كه از درصد ماده خشك بشتري برخوردار بودند.

با عنایت به مطالب گفته شده، بهترین زمان برداشت  ذرت بین نیم تا دوسوم خط شیری می باشد که براساس ماده خشک گیاه در این مرحله های بیشتر از 30 درصد است.

ادامه دارد... 

 
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول
designed by Mehdi 2012