Head
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 

مقاله های مرتبط:

کنترل ارزش غذایی یونجه -برداشت محصول

کنترل ارزش غذایی یونجه -انبار کردن

-بخش های مختلف گاوداری


پربازدیدترین ها:

- بخش های مختلف گاوداری

- مشخصات فری استال

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- ساختمان شیردوشی

 

 

 

کنترل ارزش غذایی یونجه-تغذیه

در تعداد زیادی از گاوداریها، وقتی یونجه به مصرف دام می رسد مقداری از آن تلف می شود که ممکن است اندازه آن به اندازه ضایعات زمان انبار باشد؛ به ویژه در محیط باز و به صورت آزاد مصرف شود که به دلیل هوازدگی و بارندگی روی یونجه، دام از مصرف آن امتناع کند.

مقداری ضایع شدن یونجه در زمان تغذیه آن، در تمامی سیستم های خوراکدهی رخ خواهد داد اما مقدار آن بسته به نوع سیستم متغیر خواهد بود. یکی از  اهداف اصلی در هر سیستم خوراکدهی بایستی بر روی کمترین تلف شدن خوراک در زمان تغذیه دام باشد. لذا خوراک به اندازه ای در آخور ریخته شود که دام بیشتر آن را مصرف نماید.

بیشتر تلف شدن یونجه در زمان تغذیه مربوط به لگدمال شدن، ریزش برگها، تخریب فیزیکی و شیمیایی، آلودگی به مدفوع و امتناع دام از مصرف آن است.

با اجرای یک مدیریت مناسب می توان مقدار خسارت خوراک را در زمان تغذیه کاهش داد. از جمله کارهای مدیریتی که بایستی به آنها توجه کرد عبارت است از:

- نوع سیستم خوراک دهی

- فاصله بین خوراکدهی

- مقدار مصرف در یک زمان

- شرایط آب و هوایی

- تعداد دام در یک گروه

- کیفیت یونجه

در یک تحقیق مشخص شد، وقتی بیشترین مراقبت و دقت انجام گرفت مقدار خسارت ناشی از تغذیه، 2 درصد بود اما این مقدار در زمانی که هیچ مراقبت و دقتی صورت نپذیرت به 60 درصد افزایش یافت.

- کیفیت یونجه

یکی از روش هایی که در مصرف موثر یونجه یا علوفه تاثیر دارد اختصاص علوفه با کیفیت به دام هایی نظیر گاوهای شیرده است که بیشترین احتیاجات غذایی را دارند و علوفه ای که از کیفیتی پایینی برخوردار است به گاو هایی نظیر گاوهای خشک و آبستن که نیاز غذایی کمتری دارند . اینکار باعث می شود کیفیت علوفه با نیاز دام سازگار باشد.

منظور از یونجه با کیفیت، یونجه ای است که زودتر چیده شده، پربرگ و دارای بوی مطلوب و عاری از مواد خارجی و فاکتورهای سمی است. از نظر شیمیایی نیز از پروتیین و مواد قابل هضم بالا و درصد ADF کمتری برخوردار است.

- سیستم خوراکدهی

معمولا یونجه به صورت خرد شده و در جیره TMR یا خوراک کاملا مخلوط شده تحویل دام می شود یا به صورت آزاد و خرد نشده.

در شرایط مدیریتی یکسان، در روش اول به دلیل کاهش توانایی دام در جدا کردن خوراک ، بافت جیره و ... اتلاف کمتر از روش دوم است.

 
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول
designed by Mehdi 2012