Head
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 

مقاله های مرتبط:

کنترل ارزش غذایی یونجه -برداشت محصول

کنترل ارزش غذایی یونجه -تغذیه

-بخش های مختلف گاوداری


پربازدیدترین ها:

- بخش های مختلف گاوداری

- مشخصات فری استال

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- ساختمان شیردوشی

 

 

 

کنترل ارزش غذایی یونجه-انبار کردن

وقتی یونجه پرس شده به انبار منتقل می شود یک سری فاکتور باعث تاثیر بر کیفیت غذایی و کاهش ماده خشک آن می شود که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:(با توجه به اینکه یونجه به دو شکل مکعبی و استوانه ای پرس می شود و در ایران نوع مکعبی مرسوم است عددهای ارائه شده در ذیل صرفا جهت مقایسه تاثیر شرایط مختلف بر کیفیت یونجه می باشد)

1- مقدار رطوبت یونجه پرس شده

مقدار رطوبت یونجه پرس شده در انبار رابطه مستقیمی با مقدار تلف شدن ماده خشک و مواد مغذی آن دارد.  هر چه مقدار رطوبت بیشتر باشد زایل شدن ارزش غذایی  یونجه انبار شده بیشتر خواهد شد.

 به عنوان مثال، اگر مقدار رطوبت یونجه در زمان انبار کردن بیشتر از 20 درصد باشد می تواند سبب رشد میکروارگانیسم ها شده و متعاقب آن، ماده خشک و کیفیت آن کاهش یابد.فعالیت میکرو ارگانیسم ها، سبب تولید گرما در پرس یونجه شده و در شرایطی که رطوبت آن زیاد باشد می تواند سبب احتراق شود.

در طول 2 تا 3 هفته اول انبار، کلیه پرسهای یونجه که بین 15 تا 20 درصد رطوبت دارند دستخوش مقداری افزایش دما قرار خواهند گرفت. این گرمای تولید شده به  تعریق یا عرق کردن (sweating) منسوب است. اگر مقدار رطوبت یونجه پرس شده 30 درصد باشد مقدار تولید گرما بیشتر بوده و مدت زمان آن تا 40 روز ادامه خواهد داشت.در طول فرآیند تعریق، ممکن است در حدود 4 تا 5 درصد ماده خشک گیاه از بین برود.

صرف نظر از مقدار رطوبت یونجه، در طول مدت انبار، رطوبت یونجه پرس شده با رطوبت محیط به تعادل می رسد. به بیان دیگر، اگر رطوبت محیط 12 درصد باشد رطوبت یونجه نیز به همان مقدار خواهد رسید.

2- مدت زمان ذخیره

هر چه مدت زمان انبار کردن بیشتر باشد مقدار تلف شدن ماه خشک گیاه، بیشتر می شود. به عنوان مثال ، یونجه ای که در یک دپوی بدون پوشش و بر روی زمین و برای 9 ماه انبار شده است حدود 20 درصد  ماده خشک خود را ازدست خواهد داد اما این مقدار برای 18 ماه انبار، به 25 درصد خواهد رسید.  این مقدار تلف شدگی بستگی به سایر عوامل نظیر رطوبت محیط، شکل انبار، میزان تراکم پرس و ... دارد.

3- روش انبار (زیر سقف یا دپو در فضای باز)

روش های مختلفی برای انبار کردن پرسهای یونجه استفاده می شود که برخی در زیر سقف و برخی در فضای باز می باشد. در یک تحقیق میزان اتلاف ماده خشک یونجه در شرایط مختلف انبار صورت گرفت که خلاصه آن در زیر ارائه شده است.

درصد تلف شدن ما ده خشک روش انبار کردن
20-5 - دپو روی زمین و بدون پوشاندن
10-5 - دپو روز زمین با پوشش
15-3 - دپو روی پالت یا تایر بدون پوشاندن
4-2 - دپو روی پالت یا تایر با پوشش
5-2 - زیر سقف بدون دیوار

جدول بالا صرفا جهت نشان دادن اهمیت پوشش روی یونجه و وجود یک سکو در زیر انبار ارائه شده است.

4- اقلیم منطقه

در اقلیم های مرطوب که میزان بارندگی زیاد می باشد میزان تلف شده ماده خشک یونجه انبار شده بیشتر از مناطقی است که از اقلیم خشکی برخوردارند. لذا در مناطق مرطوب بایستی به شیوه انبار کردن، مکان انبار، جهت انبار و ... باشد.

در حال تکمیل ...

 
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول
designed by Mehdi 2012