Head
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 

مقاله های مرتبط:

- بخش های مختلف گاوداری شیری

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- محیط گوساله های شیرخوار


پربازدیدترین ها:

- بخش های مختلف گاوداری

- مشخصات فری استال

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- ساختمان شیردوشی

 

 

 

گروه بندی گله جایگزین

گوساله ها و تلیسه منبع اصلی جایگزینی گاوهای حذف شده از گله مولد هستند. گله جایگزین براساس اهداف مختلفی نظیر، مدیریت تولیدمثل، تغذیه، پیشگیری از بیماری و... به گروه های مختلف تقسیم می شوند:

- گوساله های شیرخوار

گوساله های تازه متولد شده تا زمان از شیرگرفتن، در جایگاه های مجزایی نگهداری می شوند. جایگاه هایی مختلفی برای این گروه استفاده می شود که می توان به هچ های انفرادی در فضای باز (Hutch)، اصطبل هایی مشابه دام ها دیگر و در پن های انفرادی یا گروهی نگهداری شوند.

- جایگاه گوساله های انتقالی

گوساله هایی که از شیر گرفته شده اند برای آماده شدن برای واکنشهای اجتماعی نظیر رقابت برای آب و خوراک و کاهش استرس ناشی از آن به این گروه منتقل می شوند. جایگاه نگهداری این دام ها را می توان یک اصطبل مجزا در نظر گرفت یا به اصطبلی که گوساله های بزرگتر قرار دارند منتقل کرد.

جهت کاهش استرس به این گوساله ها توصیه می شود در گروه های 6 تا 8 راسی نگهداری شوند اما در عمل تا 15 راس نیز نگهداری می شوند. این گوساله ها تا 5 یا 6 ماهگی در این جایگاه های نگهداری می شوند.

- تلیسه ها

این گروه تا بسته به مدیریت گاوداری تا زمان زایمان در گله جایگزین باقی می مانند یا 5 تا 3 هفته باقی مانده به زایمان، به اصطبل گاوهای انتقالی منتقل می شوند تا به شرایط بعد از زایمان و فلور میکروبی عادت مایند.

این گله را می توان به گروه های مختلفی نظیر 6-8 ماه، 9-12 ماه، 13-15 ماه و 16-24 ماه تقسیم کرد.

 
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول
designed by Mehdi 2012