Head
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 

مقاله های مرتبط:

- آخور و مدیریت آن

-بخش های مختلف گاوداری


پربازدیدترین ها:

- بخش های مختلف گاوداری

- مشخصات فری استال

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- ساختمان شیردوشی

 

 

 

اسکور آخور

کم مصرف کردن خوراک توسط گاوهای شیری، مساله مهمی در مدیریت گله است زیرا هرگونه محدودیت در مصرف خوراک، تولید شیر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یکی از روشهای  اطلاع از  میزان مصرف خوراک توسط دامهای گله، دادن  اسکور یا نمره به آخور ها است.

بهترین زمان برای دادن اسکور به آخور، یک ساعت قبل از ریختن  وعده خوارک بعدی است. مهترین سیستم اسکور دادن به آخور به صورت ذیل می باشد:

- اسکور 0 : خوراکی در آخور باقی نمانده است.

- اسکور 1 : مقدار خوراک به صورت پراکنده روی سطح آخور باقی مانده است (کمتر از 5 درصد خوراک ریخته شده به مصرف نرسیده است)

- اسکور 2 : لایه نازکی از خوراک روی سطح آخور وجود دارد ( 5 تا 10 درصد خوراک ریخته شده مصرف نشده است)

- اسکور 3 : لایه ای به ضخامت 5 تا 7.5 سانتیمتر از خوراک روی سطح آخور باقی مانده است (حدود 25 درصد خوراک  ریخته شده مصرف نشده است.

- اسکور 4 : لایه خوراک مصرف نشده بیشتر از 7.5 سانتیمتر می باشد (بیشتر از 50 درصد خوراک ریخته شده مصرف نشده است)

- اسکور 5 : خوراک ریخته شده مصرف نشده است.

اسکور 0 و 1 نشاندهنده کم مصرف کردن خوراک  توسط  گله می باشد. گاوهایی که آخور را کاملا از خوراک تمیز می کنند در حقیقت خوراک کمی مصرف می کنند. این گاوها یا گروهی از آنها حداکثر مصرف را نخواهند داشت.اغلب اوقات ذراتی از  علوفه  که در آخور باقی می ماند کم کیفیت یا فاسد شده می باشند.

آخور

این بخش از خوراک، توسط دام از سایر خوراکها جداشده و به عقب رانده می شود. وقتی گاوها مجبور می شوند این خوراک کم کیفیت را مصرف کنند بایستی دانست که آنها، گرسنه هستند. این بخش از خوراک از قابلیت هضم کمی برخوردار بوده و خود همین خوراک سبب کاهش مصرف خواهد شد. لذا ضروری است که به اندازه 5 درصد و یا بیشتر به مقدار خوراک اضافه شود تا اسکور آخور به 2 برسد. در صورت افزایش مقدار خوراک  به 5 درصد، بایستی ماده خشک علوفه و برنامه تغذیه دوباره چک شود.

تا زمانی که گاوها خوراک را در نیم تا یک ساعت مصرف می کنند اسکور 2 ایده آل خواهد بود.

اسکور 3 نشان دهنده مصرف بیش از حد خوراک است و ضروری است که مقدار خوراک به 5 درصد کاهش یابد . در این حالت، بایستی ماده خشک علوفه و برنامه تغذیه دوباره بررسی شود تا  دلیل اضافه آمدن خوراک یافت شود.معمولا، کهنگی خوراک یا فاسد بودن آن یا میکس اشتباه خوراک، دلیل باقی ماندن خوراک در اسکور 3 است.

اسکور 4 یا 5 نشاندهنده یک مشکل مهم در سیستم تغذیه و خوراک می باشد.

بایستی توجه کرد که شرایط آب و هوایی و فاکتورهای دیگر، سبب تغییر مصرف از روزی به روز دیگر خواهد شد که می تواند در مصرف خوراک نوساناتی ایجاد کند. لذا در بررسی شخصی ضرروی است ازتجربه و حس خود استفاده کرد.

بررسی روزانه اسکور آخور باعث پی بردن  به مشکلات جیره ، ماده خشک علوفه و کیفیت علوفه می شود.

در حال تکمیل...

 
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول
designed by Mehdi 2012