Head
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 

مقاله های مرتبط:

آخور و مدیریت آن 


پربازدیدترین ها:

- بخش های مختلف گاوداری

- مشخصات فری استال

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- ساختمان شیردوشی

 

 

 

آب و کمیت مصرف آن

آب مهمترین ماده مغذی برای گاوهای شیری است و 56 تا 81 درصد بدن گاو را تشكیل می‌دهد. آب برای حفظ مایعات و تعادل یونی بدن، هضم، جذب و متابولیسم مواد مغذی، دفع مواد زائد و گرمای اضافی بدن، تامین محیط مایع برای جنین و انتقال مواد مغذی بین بافتهای بدن لازم است.

از سوي ديگر، يكي از مهمترين فاكتورها در احداث يك گاوداري در مرحله اول وجود آب در اراضي مورد نظر بوده و پس از آن كميت و كيفيت آب است.

مصرف آب تمیز و تازه برای گاوهای شیری از اهمیت خاصی برخوردار است. کاهش کوچکی در مصرف آب گاوهای شیری، سبب کاهش 0/5 تا 0/9 کیلوگرم مصرف خوراک (ماده خشک) و  0/9 تا 2/3 کیلوگرم تولید شیر در روز خواهد شد.

مقدار مصرف آب

گاوهای شیری روزانه به مقدار زیادی آب احتیاج دارند. آنها نیاز خود را از سه طریق تامین می‌كنند:

-آب آزاد یا خالص

-آب موجود در خوراك

-آب حاصل از متابولیسم بدن

آب متابولیكی در مقایسه با دو منبع دیگر چندان اهمیت ندارد. مجموع مصرف آب آزاد و آب موجود در خوراك، كل مصرف آب را تشكیل می‌دهد.

عواملی كه مقدار مصرف آب آزاد را تشكیل می‌دهند عبارتنداز:

- اندازه بدن دام

- دما یا عوامل محیطی

- ماده خشك جیره: با توجه به اینکه بین مصرف آب و خوراک ارتباط مستقیمی وجود ندارد بنابراین کاهش مصرف اب سبب کاهش مصرف خوراک خواهد شد. اما مدرکی مبنی بر اینکه آیا مصرف آب مازاد بر نیاز دام باعث افزایش مصرف خوراک و عملکرد آن می‌شود وجود ندارد.

- یك گزارش نشان داد كه برای تولید هر کیلوگرم شیر، 87/0 كیلوگرم آب ، نیاز است زیرا شیر 87 درصد آب دارد. هر چند در پژوهشهای دیگری كه تولید شیر 33 تا 35 كیلوگرم بود مقدار آب آزاد مصرفی 2 ، 3/2 یا 7/2 كیلوگرم برای هر كیلوگرم شیر گزارش شد.

ماده خشك جیره غذایی یكی از عوامل عمده موثر در مقدار آب آزاد مصرفی است. در يك تحقيق مشخص شد وقتی كه ماده خشك جیره 50 تا 70 درصد باشد مقدار آب مصرفی تغییر نخواهد كرد اما وقتی كه ماده خشك جیره‌ها از 50 درصد به 30 درصد كاهش يابد مقدار آب مصرفی تا 33 كیلوگرم كاهش مي‌يابد.

جیره‌ای غنی از نمك، بی كربنات سدیم یا پروتئین به نظر می‌رسد كه سبب تحریك مصرف آب مي‌شود. مصرف سدیم به تنهایی، می‌تواند مصرف آب را به اندازه 05/0 كیلوگرم در روز به ازاي هر گرم سدیم مصرفی افزایش ‌دهد.

به طور کلی، هر گاو شیرده روزانه بین 90 تا 190 لیتر آب مصرف می‌نماید. اختلاف زیاد مصرف آب در بین گاوهایمختلف نشان‌دهنده تاثیرعوامل متعدد بر مصرف آن می‌باشد. افزایش دمای محیط سبب افزایش دفع آب بدن ازطریق تعرق و ادرار و کاهش دفع از طریق مدفوع می‌گردد. اما در محیطی که دما و رطوبت بالا می‌باشد مصرف آب افزایش نمی‌یابد زیرا تبخیر عرق از روی سطح پوست صورت نمی‌گیرد.

یکی از فاکتورهای مهم برای برآورد مصرف آب تولید شیر می‌باشد زیرا بیش از 87 درصد شیر را آب تشکیل می‌دهد. هر گاو شیری به ازای هر لیتر شیری که تولید می‌کند بین 3 تا 5 لیتر آب مصرف می‌کند.

ذکر این نکته ضروری است که گاوها 40 % آب مورد نیاز را بعد از شیردوشی مصرف می‌کنند.

بروک و همکاران (2003) با بررسی سه گاوداری مختلف در کانزاس آمریکا، مصرف آب را به صورت جدول ��یل گزارش کردند:

 

گاوداری 1

گاوداری 2

گاوداری 3

مصرف روزانه آب (لیتر/گاو)

171-132

106-91

114-108

نسبت مصرف اب به تولید شیر

5.4-3.6

3.5-2.6

3.8-2.9

درصد آب صرف شده تمیز کردن آبخوریها1

6

17.6

-

آبخوریها روزانه یکبار و در گاوداری شماره 2 آبخوریها سه با در روز تمیز می شدند که این مقدار در مصرف آب محاسبه شده است.

 ادامه دارد...

 
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول
designed by Mehdi 2012