Head
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 

مقاله های مرتبط:

- عوامل موثر بر طراحی

- بخش های مختلف گاوداری شیری

- کود و مدیریت آن


پربازدیدترین ها:

- بخش های مختلف گاوداری

- مشخصات فری استال

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- ساختمان شیردوشی

 

 

 

ارزیابی و انتخاب سایت

تخاب سایت یا زمینی مناسب برای احداث یک گاوداری موفق ضروری است. لذا، برای اطمینان از سایتی که برای ساخت یک گاوداری جدید یا گسترش آن در نظر گرفته می‌شود بایستی چند مرحله اساسی را مدنظر قرار داد تا در آینده دچار مسائل و مشکلات مختلف نشد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در یک گاوداری برای آینده انجام می‌گیرد نه گذشته. قبل از اقدام به ارزیابی سایت بایستی به چند سوال پاسخ داد:

- آیا ساختمان و تاسیات جدیدی ساخته خواهد شد یا از تاسیسات موجود استفاده خواهد شد؟

احداث گاوداری ممکن است در یک زمین بایر و عاری از هرگونه از ساختمان صورت گیرد یا اینکه در جایی که قبلا گاوداری قدیمی یا گوسفندداری یا ... بوده انجام گیرد. در حالت دوم، بایستی در خصوص قابل استفاده بودن ساختمانهای موجود و همچنین صرفه اقتصادی آنها بحث و مشورت کرد.

- گاوداری ایده‌آل شما چگونه باید باشد؟ چه مراحل منطقی بایستی طی شود تا به اهداف خود برسید؟  

قبل از ساخت بایستی، در خصوص نوع سیستم هایی که قرار است بکار برده شود تصمیم گیری صورت پذیرد. به عنوان مثال از جایگاه فری استال استفاده می شود یا جایگاه باز با بهاربند؟ سیستم جمع آوری کود و انتقال آن چگونه بایستی صورت گیرد؟ سیستم شیردوشی، تهیه خوراک و ... چگونه بایست باشد؟  

- چه اهدافی برای 5، 10، 15 سال آینده مدنظر است؟

برخی از گاوداران، براساس میزان سرمایه ای که در اختیار دارند تصمیم می گیرند ابتدا بخشی از گاوداری ساخته شود و به مرور و با افزایش سرمایه، گاوداری خود را توسعه دهند و ظرفیت آن را بیشتر کنند. لذا ضروری است از همان ابتدا مشخص کنند آیا بایستی گاوداری با هدف توسعه ساخته شود یا ظرفیت گاوداری ثابت باقی بماند. - چه تغییراتی در اطراف گاوداری رخ خواهد داد؟

آیا منطقه کشاورزی خواهد ماند یا به سمت غیرکشاورزی شدن پیش می‌رود؟

اگر منطقه به سمت غیرکشاورزی شدن پیش می رود بایستی از قوانین و مقرراتی که در آینده گریبانگیر دامدار خواهدشد اطلاع یافت.

برای طراحی مناسب، بایستی از کل سایت آشنایی پیدا کرد. برای رسیدن به این مقصود، یک نقشه ساده که در آن ساختمان‌ها، جاده‌ها، رودها، چاه‌ها، خطوط مهم، مسیرهای  زه‌کشی، چاه‌ها، همسایگی‌ها و هر گونه عناصر مهم دیگر، نشان داده شده است بایستی در دسترس باشد.

گاو 

نقشه کلی از تاسیسات موجود و همسایگی ها

در مرحله بعد، برای ارزیابی سایت بایستی. نقشه‌های توپوگرافی، اطلاعات خاکشناسی و هواشناسی توسط موسسه یا شرکت های مربوطه تهیه شود تا اطلاعات جامعی در   مورد سایت در دسترس باشد.  

در تصویر ذیل نمونه ای از نقشه توپوگرافی زمین را نشان می دهد که از یک سری خطوط مختلف تشکیل شده است. خطوط اصلی (خط چین) که مرز زمین و شکل هندسی   آن را نشان می دهند. خطوط عرضی یا تراز که با رنگهای مختلف کشیده است برای تعیین شیب زمین استفاده می شود. در ضمن جهت شمال نقشه که برای جانمایی   ساختمانهای گاوداری از اهمیت به سزایی بر خوردار است نیز در آن درج شده است. ذکر این نکته ضروری است که این نقشه ها در نرم افزار اتوکد ترسیم و قابل بهره برداری است.  

گاوداری

نمونه ای از نقشه ساده شده توپوگرافی زمین  

در ذیل تصویر گلباد به عنوان نمونه نشان داده شده است که از اطلاعات مربوط به هواشناسی تهیه شده است که در بخش عوامل موثر بر طرح شرح داده خواهد شد.  

گلباد

گلبادهای تابستان و سالیانه  

در طراحی حرفه ای، نقشه‌های منابع طبیعی، هوایی، توپوگرافی و خاکشناسی نه تنها اطلاعات با ارزشی را فراهم می‌سازد بلکه طیف گوناگونی از سایت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.  

خصوصیات سایت:  

بعد از تعیین سایت، بایستی لیستی از خصوصیات آن را تهیه نمود. این لیست شامل آب، زه‌کشی، مساحت مورد نیاز، فاکتورهای off farm، دسترسی‌ها، آب   وهوا، فاضلاب، مقررات و قوانین و نظرات شخصی می‌باشد. وقتی که این لیست تهیه می‌شود انتخاب سایت منطقی‌تر و بهتر صورت می‌گیرد.    

فاکتورهای ضروری سایت:   سایت‌هایی که نتواند چهار فاکتور ذیل را فراهم سازد بایستی حذف شود:  

1- آب: سایت بایستی دارای آب مناسب از لحاظ کمی و کیفی باشد. اگر چنین فاکتوری تامین نشود سایت را مورد توجه قرار ندهید.  

2- زه‌کشی: تاسیسات و ساختمان‌های گاوداری بایستی در جایی احداث شوند که دارای یک زه‌کشی سطحی و زیرسطحی باشد. توپوگرافی سایت بایستی   اجازه می‌دهد تا آب‌ها از محل گاوداری دور شود. زه‌کشی زیرسطحی سبب جلوگیری از آسیب رسیدن به فونداسیون و یخ‌زدگی آن می‌گردد. ساختمان‌ها را در   محل عمیق یا پایین‌دست قرار ندهید.  

3- مساحت‌های مورد نیاز: مساحت گاوداری بایستی از مقدار زمین موردنیاز به اصطبل‌ها بیشتر باشد. در نظر گرفتن محوطه خوراک‌سازی، انبار   ماشین‌آلات، مسیرهای حرکت، تجهیز کردن سیستم آب و برق، محوطه کود و فاصله مناسب از همسایه‌ها برای احداث گاوداری ضروری می‌باشد. حفظ  فاصله مناسب اصطبل‌ها و سایر ساختمان‌ها برای تهویه مناسب و ایمنی آتش‌سوزی ضروری است.  

 4- فاکتورهای off-farm: این فاکتورها شامل محیط اطراف گاوداری نظیر توسعه شهر، کدهای ساختمانی و مقررات آلودگی می‌باشد. در سایت بایستی   کدهای ساختمانی و مقررات آلودگی (محیط زیست) رعایت شده باشد و از فاصله مناسب با تاسیسات اطراف آن برخوردار باشد.

ادامه دارد ...

 
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول
designed by Mehdi 2012