Head
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 

مقاله های مرتبط:

- بخش های مختلف گاوداری شیری

 انواع اصطبل های نگهداری دام


پربازدیدترین ها:

- بخش های مختلف گاوداری

- مشخصات فری استال

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- ساختمان شیردوشی

 

 

 

ساختمان شیردوشی

در این سایت برای نوشتن متن های مختلف از منابع زیر کمک گرفته شده است:

- Armstrong D.V., 1994, Heat stress interaction with shade and cooling, J. Dairy Sci. 77:2044-2050.

- Aalseth E., 2005, Fresh Cow Management: What is important, what does it cost, and what does it return? Proceedings of the 7 Western Dairy Management Conference _ March 9-11, 2005 _ Reno, NV.

- American Society of Agricultural Engineers. 2001. Terminology and Recommendations for Freestall Dairy Housing, Freestalls, Feed Bunks, and Feeding Fences,ASAE EP444.1 DEC99 ASAE-The Society for engineering in agricultural, food, and biological systems 2950 Niles Rd., St. Joseph, M.

- Anonymous, 2000, Dairy Housing and Equipment Systems, Managing and Planning for Profitability, Natural Resource, Agriculture and Engineerng Service (NRAES), Cooperative Extension, 152 Riley-Robb Hall, Ithaca, New York 14853-5701.

- Anonymous, 2004, Design Recommendations of Beef Cattle Housing, Report of the CIGR Section II, Working Group No. 14, Cattle Housing, 2nd edition, East Lansing, Michigan, USA.

- Armstrong D.V., P.E. Hillman, M.J. Meyer, J.F. Smith, S.R. Stokes and J.P. Harner, 1999, Heat Stress Management In Freestall Barns In The Western U.S., Proceedings of the 4th Western Dairy Management Conference, pp: 161- 166.

- Barmore J. and Weiland W., 2007, Debottlenecking Transition Cow Grouping and Housing, www.monsanto.doc.

- Beede K. D., 2005. Assessment of Water Quality and Nutrition for Dairy Cattle. Mid-South Ruminant Nutrition Conference, April 27-28, 2005, Arlington, TX.

- Blowey, R., Edmonson, P., 2000, Mastities Contorol in Dariy Herd.

- Bolsen, K. K., 1997, Improving silage quality, The Dairyprac Conference, Queensland, www.dairypage.com.au.

- Brouk M. J., J. F. Smith, J. P. Harner, S. E. DeFrain, 2001, EFFECT OF HEADLOCKS ON MILK PRODUCTION AND FEED INTAKE OF DAIRY CATTLE, 1Department of Biological and Agricultural Engineering, Kansas University.

- Brouk M.J., J.F. Smith and J.P. Harner, 2001, Heat Stress Abatement in Four-Row Freestall Barns, Proceedings of the 5th Western Dairy Management Conference, pp: 87- 98.

- Brouk, M.F., J.P. Harner, and J.F. Smith. 2003. Effect Of Location Of Water Access On Water Consumption Of Lactating Cows Housed In 2- And 4-Row Freestall Buildings. ASAE Paper No. 701P0203, American Society of Agricultural Engineers, ed. Kevin Janni.

- Charles D. Fulhage, Donald L. Pfost, John W. Feistner, 2003, Settling Basins and Terraces for Cattle Manure, MU EXTENSION, UNIVERSITY OF MISSOURI- COLUMBIA.

- Chastain J. P., 2000, Design and Management of Natural Ventilation Systems, Department of Agricultural and Biological Engineering Clemson University. - Church, D. C., 1990, Livestock feed & feeding.

 - Contreras L. L., C. M. Ryan, and T. R. Overton, 2004, Effects of Dry Cow Grouping Strategy and Prepartum Body Condition Score on Performance and Health of Transition Dairy Cows, J. Dairy Sci. 87:517–523.

- Cook N., T.B. Bennett, K.V. Nordlund, 2004, A COMPARISON OF DAIRY COW BEHAVIOR IN SAND AND MATTRESS FREE STALL BARNS IN RELATION TO LAMENESS , Proceedings of 13th International Ruminant Lameness Symposium, Maribor, Slovenia.

- Cook N.B. , BVSc, MRCVS, K. V. Nordlund, DVM, 2004, Behavioral needs of the transition cow and considerations for special needs facility design, Vet Clin Food Anim 20 , 495–520.

- Cross, T., 2000, Machinery Cost Calculation Methods, Agricultural Extension Service the University Of Tennessee Institute Of Agriculture, USA.

- Curt A. Gooch, P.E., Scott, F., Inglis, and Czymmek, K. J., 2005, Mechanical Solid- Liquid Manure Separation: Performance Evaluation on Four New York State Dairy Farms – A Preliminary Report, ASAE.

- Drackley J. K., 1999, Biology of Dairy Cows During the Transition Period: the Final Frontier? , J. Dairy Sci. 82:2259–2273.

- Eicher S. D., 2001, Transportation of Cattle in the Dairy Industry: Current Research and Future Directions, J. Dairy Sci. 84(E. Suppl.):E19-E23.

- Endres M. I., T. J. DeVries, M. A. G. von Keyserlingk, D. M. Weary, 2005, Short Communication: Effect of Feed Barrier Design on the Behavior of Loose-Housed Lactating Dairy Cows, J. Dairy Sci. 88:2377–2380.

- Ford, M., and Fleming, R., 2002, Mechanical Solid-Liquid Separation of Livestock Manure Literature Review, Ridgetown College - University of Guelph, Ontario, Canada.

- Ford, M., and Fleming, R., 2003, Mechanical Solid-Liquid Separation of Livestock Manure, Ridgetown College - University of Guelph, Ontario, Canada.

- Fulhage C. D., 2003, Sizing And Management Considerations For Settling Basins Receiving Sand-Laden Flushed Dairy Manure, Pp. 456-462 in the Ninth International Animal, Agricultural and Food Processing Wastes Proceedings of the 12-15 October 2003 Symposium.

- Fulhage, C.D., and J.A. Hoehne. 1998. Performance of a Screen Separator for Flushed Dairy Manure. In Proc. of the 4th Int'l. Dairy Housing Conf., 130-135. St. Louis, MO.: ASAE.

- Gay W. S., 2002, Natural Ventilation For Freestall Dairy Barns, VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY.

- Gooch, P.E., 2004, Newborn Housing for Dairy Calves - 1st in a Series, Senior Extension Associate Agricultural and Biological Engineering PRO-DAIRY Program Cornell University.

- Gooch, P.E., 2005, Effective Natural Ventilation Strategies, Senior Extension Associate Agricultural and Biological Engineering PRO-DAIRY Program Cornell University.

- Gooch, P.E., 2005, Transition Housing for Heifers - 2nd in a Series, Senior Extension Associate Agricultural and Biological Engineering PRO-DAIRY Program Cornell University. - Governor’s Office of Agricultural Policy / Kentucky Agricultural Development Fund Certification Form, 2004, HAY, STRAW & COMMODITY.

- Grandin T., 1993, Teaching Principles of Behavior and Equipment Design for Handling Livestock, J. Anim. Sci. 1993. 71:1065-1070.

- Grandin T., 2005, Design of Chutes, Ramps, and Races for Cattle, Pigs, and Sheep, WWW.GRADIN.COM.

- Grave R. E. and Reinemann D. J., 2002, Layout and Components for Modern Milking Center, www.uwex.edu.

- Graves R. E. and Brugger M., 1995, Natural Ventilation for Freestall Barns, G75, www.age.psu.edu.

- Graves, R.E., et al. 1997. “Idea plan watering locations for dairy cattle” (IP 723-49)., The Pennsylvania State University, University Park, PA: Agricultural and Biological Engineering Department.

- Graves, R.E., et al. 2005. “waterer locations for dairy cattle” (DIP841)., The Pennsylvania State University, University Park, PA: Agricultural and Biological Engineering Department.

- Grummer R. R.,1995, Impact of Changes in Organic Nutrient Metabolism on Feeding the Transition Dairy Cow, J. Anim . Sci. 73:2820-2833.

- Homles, B. R., 1998, Choosing Forage Storage Facilities, Professor Biological Systems Engineering Department, University of Wisconsin-Madison, Prepared for Dairy Feeding Systems Management, Components and Nutrients (NRAES-116).

- Huzzey J. M., M. A. G. von Keyserlingk, and D. M. Weary, 2005, Changes in Feeding, Drinking, and Standing Behavior f Dairy Cows During the Transition Period, J. Dairy Sci. 88:2454–2461.

- Janni K., B. Holmes, W. G. Bickert, 2000, "Dairy FreeStall Housing and Equipment", MWPS-7, Seventh Edition.

- Kearenan J., 2002, Practical Hot Weather Management Techniques for High Producing Dairy Operations, Monsanto Dairy Business publications, www.monsantodoc.com.

- Kung, L., and Shaver, R., 2001, Interpretation and use of silage fermentation analysis reports, University of Wiscosin Board of Regent, Vol. 3, No. 3.

- Lory, J., Massey, R., Herring, M., 1998, Break-even Hauling Distance: Tractor- Pulled Manure Spreaders, University of Missouri, USA.

- Martin III J. G., P.E. Harner and J.F Smith. 2001. Water System Design Considerations for modern Dairies. Proceedings Of The 5th Western Dairy Management Conference.

- Martin III J. G., P.E. Harner and R. A. Bucklin, P.E. 1994. Design & Layout Of Dairy Freestall Housing For The Southeast. ASAE, 2950 Niles Rd., St. Joseph, MI 49085-9659 USA.

- Mashek D. G. and Beede D. K., 2001, Peripartum Responses of Dairy Cows Fed Energy-Dense Diets for 3 or 6 Weeks Prepartum, J. Dairy Sci. 84:115–125.

- McFarland, D. 1995. Freestall Housing Guidelines: Design Details to Enhance Management. In Proc. of Western Large Herd Management Conference, Las Vegas, NV.

- McFarland, D.F., 1998. Watering dairy cattle. NRAES-116. Proceedings from Dairy Feeding Systems: Management, Components and Nutrients Conference. Northeast Regional Agricultural Engineering Service, Cornell University, Ithaca, NY.

- McFarland, D.F., 2003, Nutritional Interactions Related to Dairy Shelter Design & Management, Western Canadian Dairy Seminar, Red Deer, Alberta, Cananda.

- McWilliams, Denise, Bundy S., Houghton W., Duffy J. and Gary Hathorn1, 2005, Alfalfa Hay Grading and Sampling for a Quality Product in New Mexico, Cooperative Extension Service • Circular 608, New Mexico State University.

- Meyer, D., Harner J. P., Tooman, E. E., Collar, C., 2004, Evaluation Of Weeping Wall Efficiency Of Solid Liquid Separation, Applied Engineering in Agriculture.

- Mukhtar, S., Sweeten J. M., and Brent W. Auvermann, 1998, Solid-Liquid Separation of Animal Manure and Wastewater , Produced by Agricultural Communications, The Texas A&M University System.

- National Research Council of Canada, 1995, "National Farm Building Code of Canada", Canadian Commission on Building and Fire Codes.

- Nigel B. Cook, MRCVS, Kenneth V. Nordlund, DVM and Garrett R. Oetzel, DVM. 2002, Solving Fresh Cow Problems: The Importance of Cow Behavior,School of Veterinary Medicine , University of Wisconsin-Madison.

- Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 2001, A Guide to Farm Safety and Health, www.osha.org.

- Overton M. W. ,2006, Cow Comfort for Dairy Cows, Veterinary Medicine Teaching and Research Center, Tulare, CA, UC Davis.

- Overton T. R. and Waldron M. R., 2004, Nutritional Management of Transition Dairy Cows: Strategies to Optimize Metabolic Health, J. Dairy Sci. 87:(E. Suppl.):E105–E119.

- Palmer R. P., 2002, Self-Locking Manger Stall Considerations, Department of Dairy Science, University of Wisconsin-Madison. - Raiche W., 2005, Personal Cominucaton, Honey-Vac machines manufactuerer.

- Randall J., Eastridge M. J., Smith J. M., 2006, OHIO LIVESTOCK MANURE MANAGEMENT GUIDE, Ohio State University Extension, Bulletin 604. - Reinemann D. J., 2003, Milking Parlor Types, UW- Madison Milking Research and Instruction Lab, www.uwex.edu.

- Shearer J. K. and Van Amstel S. R. , 2007, Effect of Flooring and/or Flooring Surfaces on Lameness Disorders in Dairy Cattle, Western Dairy Management Conference.

- Smith J.F., J.P. Harner, M.J. Brouk , N. ST-PIERRE, S.R. Stokes, W. J. Cole, J.P. Goff, G. Boomer, G. Bethard, D.V. Armstrong, M.J. Gamroth, 2001, Recommendations for Special Needs Facilities, Proceedings of the 5th Western Dairy Management Conference, pp: 31- 40.

- Smith J. F., J.P. Harner, M.J. Brouk, D.V. Armstrong, , M.J. Gamroth, M. J. Meyer, G. BOOMER, G. BETHARD, D. Putnam , 2000, Relocation and Expansion Planning for Dairy Producer, Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service.

- SMITH J., D. V. ARMSTRONG, M. J. GAMROTH, 1997, Planning the Milking Center in Expanding Dairies, J Dairy Sci 80:1866–1871.

- Smith J.F.1996. water intake and water quality requirement for dairy cattle. Cooperative Extension Service. Kansas State University.

- Tyson J. T, 2002, Ventilation: Why, When, and How, Agricultural Engineering Agent, Mifflin County Extension.

- Tyson J. T, 2004, Principles of Cow Comfort, Animal Handling, and Movement, Agricultural Engineer, Mifflin County Cooperative Extension.

- Van Horn H. H., A. C. Wilke, W. J. Powers, Z and R. A. Nordstedt, 1994, Components of Dairy Manure Management Systems, J Dairy Sci 77:200&2030.

- Lapworth J. W., 2005, Cattle transport Minimum design standards for loading ramps, The State of Queensland (Department of Primary Industries and Fisheries.

-Huzzey J. M., T. J. DeVries, P. Valois, M. A. G. von Keyserlingk, 2006, Stocking Density and Feed Barrier Design Affect the Feeding and Social Behavior of Dairy Cattle, J. Dairy Sci. 89:126–133.

-Lory, J., Massey, R., Herring, M., 1998, Break-even Hauling Distance: Tractor- Pulled Manure Spreaders, University of Missouri, USA.

-McFarland D. F., 2001, Effective, Low Stress Cow Movement In and Around Milking Centers, Penn State Cooperative Extension.

 
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول
designed by Mehdi 2012