Head
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 

مقاله های مرتبط:

- انواع اصطبل فری استال

- مشخصات فری استال

- اصول تهویه جایگاه


پربازدیدترین ها:

- بخش های مختلف گاوداری

- مشخصات فری استال

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- ساختمان شیردوشی

 

 

 

انواع اصطبل های نگهداری دام

ساخت گاوداری‌های بزرگ به دلیل پیشرفت فن‌آوری‌های مورد نیاز دامپروری و ساخت جایگاه‌های مدرن رو به افزایش است. این فن‌آوری‌ها سبب زیاد شدن راندمان کاری و سود گاوداری خواهد شد. از آنجایی که دامها بیشترین زمان خود را در روز صرف استراحت - 14 تا 10 ساعت- می کنند لذا توجه به این مقوله از اهمیت زیادی برخودار است چرا که برای رسیدن به بالاترین سطح تولید و متعاقب آن سود بیشتر، بایستی محل زندگی گاو برای استراحت، مناسب و راحت باشد.   به چند دلیل استراحت گاو از اهمیت زیادی برخوردار است:  

الف- کاهش مدت استراحت سبب افزایش ایستادن دام شده و احتمال لنگش را در دام افزایش می‌دهد.  

ب- کاهش مدت استراحت و در نتیجه، افت سطح هورمون رشد، افزایش کوتاه‌مدت سطح کورتیزول در پلاسما  

ج- جریان خون به پستان در وضعیت خوابیده بیشتر از وضعیت نشسته است. اگرچه، معدود تحقیقات انجام گرفته، اختلافی در زمینه میزان خوابیدن دام و تولید شیر گزارش نکرده‌اند.

برای نگهداری گاوها و تلیسه ها، سیستمهای مختلفی استفاده می شود که مرسوم ترین آنها  جایگاه باز و فری استال است؛ اگرچه سیستم های مرتع و تای استال در  برخی کشورها مرسوم است اما در اینجا مقصود سیستمهایی است که در ایران بیشترین  استفاده را دارد می باشد.

- جایگاه یا اصطبل باز:

 منظور از جایگاه یا اصطبل باز، دسترسی دام به محل وسیعی برای استراحت بوده و به طور آزادانه از آخور و آبخوری استفاده می کند. این جایگاه در آمریکای شمالی با اصطلاح Bedded pack و در اروپا با عبارت Straw Yard مرسوم است.

بهاربند

در این سیستم که در ایران کاربرد زیادی دارد از یک بخش مسقف و یک بخش غیرمسقف به نام بهاربند تشکیل شده است. آبخوری و آخور در بهاربند قرار داده شده است که سبب افزایش سرانه استفاده از آخور توسط هر راس دام می شود. در برخی از گاوداری های آمریکا که از این سیستم استفاده می کنند آخور و آبخوری را به بخش مسقف منتقل کرده که این امر سبب کاهش رفت و آمد گاوها به محل بهاربند و مصون ماندن دام از شرایط نامساعد جوی و نور خورشید در هنگام مصرف خوراک می شود. نظر به اینکه دامها، در هنگام مصرف آب و خوراک بیشترین تولید کود را دارند لذا بین محل استراحت و آخور یک راهرو به نام راهروی آخور در نظر میگیرند تا جمع آوری روزانه کود به سهولت انجام گیرد.

- جایگاه فری استال

این جایگاه از نظر دسترسی آخور و آبخوری شبیه جایگاه باز بوده اما محل استراحت توسط میله هایی به اسم فری استال مجزا شده است به طوری که هر دام فقط می تواند از یک فری استال استفاده نماید. در این سیستم معمولا از بهاربند استفاده نمی شود هر چند، این کار بستگی به نظر گاودار و مقررات محیط زیست منطقه دارد.

فری استال

ادامه دارد...

 
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول
designed by Mehdi 2012