Head
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 

مقاله های مرتبط:

- انواع اصطبل نگهداری دام

- مشخصات فری استال

- اصول تهویه جایگاه


پربازدیدترین ها:

- بخش های مختلف گاوداری

- مشخصات فری استال

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- ساختمان شیردوشی

 

 

 

انواع اصطبل فری استال

براساس تعداد ردیف های فری استال موجود در یک اصطبل و  وضعیت نشستن گاوها نسبته به هم ، می توان این اصطبل ها به اسامی مختلف زیر طبقه بندی کرد:

- اصطبل های فری استال 2 ردیفه

در جایگاه دو ردیفه، فری‌استال‌ها در دو ردیف قرار گرفته و راهروی فیدر در یک سمت آن قرار می‌گیرد. راهروی فیدر را می توان در داخل اصططبل قرار داد (مانند تصاویر ذیل) یا بیرون آن قرار داد.

توضیح: در پلان های زیر خطهای خاکستری نشان دهنده محل فری استال ها و  خط مشکی عمود بر آنها نشان دهنده مرز دو فری استال است.

فری استال

پلان یا نمای یک اصطبل فری استال 2 ردیفه

فری استال

مقطع یا برش یک اصطبل فری استال 2 ردیفه

برای دیدن عکس های سه بعدی  اصطبل فری استال 2 ردیفه اینجا کلیک نمایید. 

- اصطبل های فری استال 4 ردیفه

جهت اختصاص سطح کمتری از زمین و متعاقب آن کاهش هزینه‌های ساخت و مدیریت بهتر گاوها، دو ردیف فری‌استال‌ به صورت قرینه در سمت دیگر راهروی فیدر  قرار می‌دهند که اصطبل فری‌استال 4 ردیفه ایجاد می‌گردد.

 فری استال

پلان یا نمای یک اصطبل فری استال 4ردیفه

 

فری استال

مقطع یک اصطبل فری استال 4 ردیفه

 نکته:

در فری‌استال‌های 2 ردیفه و 4 ردیفه قرار گرفتن فری‌استال‌ها نسبت به یکدیگر  باعث ایجاد یک تقسیم بندی دیگر می شود:

-حالت سربه سر (Head to Head): در این حالت گاوها روبروی یکدیگر قرار می گیرند.

برای مشاهده تصاویر سه بعدی  این نوع اصطبل ، اینجا کلیک نمایید.

- پشت به پشت ( Tail to Tail or Back to Back): در این حالت گاوها پشت به یکدیگر قرار می گیرند. و راهروی کود یا استال بین دو ردیف فری استال قرار می گیرد. برای دیدن عکس های سه بعدی  اصطبل فری استال  4 ردیفه اینجا کلیک نمایید.

 

فری استال

نحوه نشستن گاوها در فری استال سر به سر (سمت راست) و پشت به شت (سمت چپ)

از نقاط ضعف حالت پشت به پشت نسبت به حالت سر به سر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- قرار گرفتن یک ردیف فری‌استال در نزدیکی دیوار کنار اصطبل و تابش نور خورشید به ردیف فوق که سبب عدم استفاده از آن توسط گاوها در ماه‌های گرم سال خواهد شد

- دسترسی تمام گاوها از یک راهرو به راهروی آخور و دورتر بودن محل استراحت نسبت به آخور

از سوی دیگر، در حالت سر به سر، نصف استال‌ها نزدیک آخور قرار دارد لذا دسترسی گاوها به استال‌ها بیشتر بوده و مسیر کمتری بین آخور و استال‌ها پیموده  می‌شود. مزیت اصلی حالت پشت به پشت، سهولت

Handling گاوها می‌باشد.

 - اصطبل های فری استال 3 ردیفه

 در جایگاه 3 ردیفه، فری‌استال‌ها در 3 ردیف قرار گرفته و راهروی فیدر در یک سمت آن قرار می‌گیرد.

فری استال

پلان یک اصطبل فری استال 3 ردیفه

فری استال

مقطع یک اصطبل فری استال 3 ردیفه

برای دیدن عکس های سه بعدی  اصطبل فری استال 3 ردیفه اینجا کلیک نمایید.

 - اصطبل های فری استال 6 ردیفه

جهت اختصاص سطح کمتری از زمین و متعاقب آن کاهش هزینه‌های ساخت و مدیریت بهتر گاوها، 3 ردیف فری‌استال‌ به صورت قرینه در سمت دیگر راهروی فیدر قرار می‌دهند که اصطبل فری‌استال  6 ردیفه ایجاد می‌گردد.

فری استال

نمای یک اصطبل فری استال 6 ردیفه

فری استال 

مقطع یک اصطبل فری استال  6 ردیفه

مقایسه اصطبل فری‌استال 4 ردیفه نسبت به 6 ردیفه

از نقاط ضعف اصطبل فری‌استال 6 ردیفه نسبت به 4 ردیفه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- بیشتر بودن بار گرمایی درون اصطبل‌ها در فصول گرم و افزایش استرس حرارتی.

- افزایش تراکم دام سبب افزایش رطوبت اصطبل می‌گردد که این عامل به همراه عامل گرما سبب افزایش تنش حرارتی در ماه‌های گرم سال خواهد شد.

- کاهش سرانه آخور به دلیل افزایش تعداد دام‌ها و افزایش تنش‌های رفتاری گاوها و مشکلات ناشی از آن

- مشکلات ناشی از تهویه به دلیل پهن‌تر شدن اصطبل و استفاده از هوای اصطبل توسط تعداد دام بیشتر (50 درصد)

- قرار گرفتن دو ردیف فری‌استال در دو طرف راهروی استال در جایگاه 6 ردیفه نسبت به یک ردیف فری‌استال در کنار راهروی فری‌استال در اصطبل 4 ردیفه؛ این حالت سبب تخلیه کود بیشتر و افزایش تولید گازهای ناشی از کود در راهروی استال

- قرار گرفتن یک ردیف فری‌استال در نزدیکی دیوار کنار اصطبل و تابش نور خورشید به ردیف فوق که سبب عدم استفاده از آن توسط گاوها در ماه‌های گرم سال خواهد شد

مزیت مهم اصطبل 6 ردیفه نسبت به اصطبل 4 ردیفه کاهش مساحت اصطبل و متعاقب آن کاهش هزینه‌های ساخت اصطبل می‌باشد. هرچند، هزینه فری‌استال‌ها برای هر دو حالت یکسان است.

برای مشاهده عکس های سه بعدی  اصطبل فری استال 6 ردیفه اینجا کلیک نمایید.

 - اصطبل های فری استال عمود به بهاربند

 در ایران، این شکل قرارگیری استال ها معمولا در گاوداری هایی اجرا می شود که از سیستم جایگاه باز و بهاربند استفاده می کنند و دامدار با حفظ ساختمانهای  فعلی در زیر قسمت مسقف فری استال ها را نصب می کند و گاوها به جای بستر وسیع در فری استال ها استراحت می کنند.

فری استال 

فری استال های عمود بر بهاربند

ادامه دارد...

 
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول
designed by Mehdi 2012