Head
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 

مقاله های مرتبط:

- عوامل موثر بر طرح

- ارزیابی سایت

- ساختمان شیردوشی

- انواع ساختمان سیلو


پربازدیدترین ها:

- بخش های مختلف گاوداری

- مشخصات فری استال

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- ساختمان شیردوشی

 

 

 

بخش های مختلف گاوداری

هر گاوداری دارای ساختمان ها و تاسیسات مختلفی است که با بخش های دیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط داشته و نیازهای همدیگر را در مراحل مختلف بهره برداری مرتفع می سازد. در زیر پلان شماتیک نقشه طراحی شده یک گاوداری 1500 راسی جهت نشان دادن بخش های مختلف یک گاوداری مدرن ارائه شده است:

گاوداری

عنوان تصویر

ذکر این نکته ضروری است که در طراحی بالا عوامل مختلفی دخیل بوده است که در مقاله عوامل موثر بر طرح شرح داده شده است.

با توجه به طرح ارائه شده می توان بخشهای مختلف گاوداری را به صورت ذیل معرفی کرد:

- اصطبل های نگهداری گاوهای بالغ (مولد)

این سالن ها برای نگهداری گاوهای دوشا و خشک اختصاص داده می شود. این گروه از سالن ها، بسته به ایده ها و میزان سرمایه گاودار، به سیستم های مختلفی نظیر شکل محل استراحت، نوع سیستم کود، تغذیه و ... مجهز خواهد بود.

- جایگاه های نگهداری گله جایگزین

این بخش برای نگهداری تلیسه ها و گوساله ها لحاظ می شود. به جز گوساله های شیرخوار که ممکن است در فضای باز و در هچ های انفرادی نگهداری شوند سایر دامهای این گروه در اصطبل های مخصوص خود پرورش داده می شوند و بسته به شیوه مدیریتی گله و امکانات گاوداریدر همین بخش زایمان کرده یا سه هفته قبل از زایمان به بخش نگهداری گله مولد منتقل شوند.

- ساختمان شیردوشی

این ساختمان که در بخش اصطبل های نگهداری گله بالغ قرار دارد علاوه بر دارا بودن سالن شیردوشی و تجهیزات جمع آوری شیر، در گاوداری های مدرن دربرگیرنده اتاق های پرسنل دامپروری گاوداری نظیر اتاق مهندسین دامپروری ، دامپزشک ها، مسئول تلقیح مصنوعی و ... می باشد. در حالی که در سیستم های سنتی و نیمه مدرن این بخش ها در مکان دیگری از گاوداری قرار دارد. در ضمن، بسته به میزان سرمایه گذاری گاودار، هر گاو می تواند مجهز به گردن بند یا پابندی شود که در شیردوشی توسط تجهیزات مخصوص، شناسایی شده و میزان تولید و وضعیت سلامتی آن در کامپیوتر ثبت گردد.

- خوراک سازی و انبارهای خوراک

شامل ساختمان تهیه خوراک و انبارهای کنسانتره و علوفه (یونجه و کلش) است. این بخش بایستی به نحوی طراحی شود که علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه خوراک ، از نکات امینی نظیر آتش سوزی برخوردار باشد.

- انبار کود و تاسیسات مرتبط 

کودی که از گاوداری جمع آوری می شود(به ویژه در سیستم های فری استال) بسته به قوام آن، ممکن است فرآوری شده و توسط دستگاه های آبگیری کود، بخش مایع آن از  بخش جامد جدا شود.

- ساختمان های خدماتی

این ساختمان ها در برگیرنده ساختمان اداری، تعمیرگاه، انبار تجهیزات و ... است که در محل مجزایی که خارج از محوطه نگهداری دام است قرار دارد.

 
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول
designed by Mehdi 2012