Head
 محیط اطراف گاو را کم اهمیت در نظر نگیرید تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 
 
درباره ما
 

 

ارائه نقشه های مختلف واحدهای نگهداری گله های شیری براساس معیارهای روز دنیا به همراه تجزیه و تحلیل فنی و مالی سیستمهای مختلف، از جمله کارهایی است که در این گروه  از سال 1384 تاکنون در کنار مهندسین معماری، سازه و ... انجام داده است. برخی از پروژه های انجام گرفته توسط این گروه، در ذیل ارائه می شود:

 

1- تکمیل مطالعات فاز اول پروژه تبديل پرواربندی گوشت فارس به گاوداری ٩٠٠٠ راس گاو شیری مرودشت- پگاه فارس (بخش های کود، خوراک و جایگاه گوساله های شیرخوار)

2- پروژه مطالعه و طراحی فاز اول و دوم پروژه دامداری 2000 راس گاو شیری فامنين- پگاه همدان

3- پروژه مطالعه و طراحی فاز اول پروژه دامداری 1800راس گاو شیری شریف آباد-قزوین

4- پروژه مطالعه و طراحی فاز اول و دوم پروژه دامداری 5000 راس گاو شیری شریف آباد-قزوین

5- پروژه مطالعه و طراحی فاز اول و دوم پروژه دامداری 3300 راس گاو شیری شریف آباد-قزوین

 

6- مطالعه و طراحی فاز اول و دوم پروژه کارخانه خوراک دام رشت- بهپرور به ظرفیت 20 تن در ساعت

 
  designed by Mehdi 2012